Is de tijd rijp voor een leerlijn Luisteren?

Is de tijd rijp voor een leerlijn Luisteren?

De nieuwe kerndoelen Nederlands VO zijn er! Ik ben er blij mee: er is naast aandacht voor inhoud, ook voor het proces en de context van taal. Ik denk dat hiermee taalonderwijs betekenisvoller en motiverender kan worden voor de leerlingen. Luistervaardigheid blijkt...

FAQ’s bij de workshop Taalvaardig in het beroep

FAQ’s bij de workshop Taalvaardig in het beroep

Hoe kun je taallessen meer laten aansluiten bij de beroepsvakken/ meer en beter richten op de taal die ze nodig hebben in hun beroep en in de maatschappij? Hoe integreer ik de beroepspraktijk bij de generieke vakken? Hoe neem je collega’s mee in het taalonderwijs? Wat...

Taalbeschouwing in de praktijk: bezoek 1, aan het WLG

Taalbeschouwing in de praktijk: bezoek 1, aan het WLG

In november heb ik een Queeste aangekondigd. Ik ging drie scholen bezoeken, om een antwoord te vinden op de vraag wat voor docent Nederlands ik zou willen zijn. Drie docenten Nederlands, van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, de middelbare Vrijeschool te...

Op bezoek bij collega’s Nederlands VO

Op bezoek bij collega’s Nederlands VO

In november ga ik drie keer een dag meelopen met een collega Nederlands: in Groningen, in Zutphen en in Gouda. De reden is een antwoord te vinden op de vraag: “Op welke manier zou  ik zelf het liefst het vak Nederlands willen geven?”. Deze queeste wil ik delen in een...

Inspiratieworkshop mbo, lessons learned.

Inspiratieworkshop mbo, lessons learned.

In de coronatijd en daarna ben ik door verschillende ROC's benaderd om een inspiratieworkshop of webinar te geven over Nederlands/ taalvaardigheid in de context van de beroepspraktijk. Vanaf 2014 is Nederlands een verplicht vak op de mbo's. Destijds zijn degelijke...

Leesdidactiek voor jongens van vijftien?

Leesdidactiek voor jongens van vijftien?

Zou jij in je klas ook willen dat je jongens aan het lezen krijgt? ‘En de meisjes dan?’, hoor ik je zeggen. Natuurlijk wil je genderneutraal lesgeven, want dat is hoe het hoort. Toch? Heb je Het Tienerbrein van Jelle Jolles gelezen (2019)? Onderzoek wijst uit dat er...

Geef jongens geen boeken, maar verhalen!

Geef jongens geen boeken, maar verhalen!

De afgelopen week is het weer gebleken uit onderzoeken van OESO en Stichting Lezen: de leesprestaties van jongeren zijn wederom verslechterd. Dat de leesmotivatie van leerlingen al jarenlang daalt, is al bekend sinds Theo Witte...

Hij huild: vaarwel kofschip in het mbo!

Hij huild: vaarwel kofschip in het mbo!

Illustratie: Hein de KortHij huild: vaarwel kofschip in het mbo!   “Mevrouw, hij huild is toch met een d, want huilen zit niet in het kofschip?”. Deze opmerking heb ik de afgelopen jaren als docent in het mbo vaak gehoord. Zo vaak, dat ik me afvraag of het...

Maatwerk generiek: De Taalstraat (kwadrant 2)

Maatwerk generiek: De Taalstraat (kwadrant 2)

De Taalstraat is een andere manier van Nederlands op het mbo organiseren. Meer maatwerk en integratie met het beroepenveld. Het doel is dat de student het geleerde bij Nederlands ook in de praktijk gebruikt. Taal is je visitekaartje en een voorwaarde voor een leven lang leren.

Vormen van Nederlands in het mbo (over het kwadrant)

Vormen van Nederlands in het mbo (over het kwadrant)

Mijn blog over de Taalstraat en het artikel in de Profielactueel over ‘Het hart van het vak Nederlands klopt de beroepspraktijk.’ hebben veel positieve reacties losgemaakt: van opleidingen die de lessen Nederlands ook anders willen inzetten of die daar al langer mee...

Woordenschat mbo, hoe doe je dat?

Woordenschat mbo, hoe doe je dat?

Woordenschat mbo, hoe doe je dat? Voor mbo-studenten is woordenschat belangrijk. Ze leren voor een beroep, waarin nieuwe termen en uitdrukkingen worden gebruikt of standaardzinnen. Ze gaan deze woorden gebruiken op plaatsen met verschillende bedrijfsculturen. Hebben...

MBO Taalconferentie ‘de kwaliteit van feedback’

MBO Taalconferentie ‘de kwaliteit van feedback’

Waarom stoor je mijn gesprek met jouw les? Op 20 januari kwam een honderdtal MBO-docenten Nederlands uit het hele land naar Amersfoort, voor de taalconferentie van de MBO Taalacademie. Het onderwerp: de kwaliteit van feedback. Interessante sprekers uit de wetenschap...