Inspiratieworkshop

Taalvaardig in het Beroep
door Lilian Boonstra

Blog

Mijn ervaringen in de praktijk heb ik gepubliceerd in blogs.

Recente blogs:

Op bezoek bij collega’s Nederlands VO

 In november ga ik drie keer een dag meelopen met een collega Nederlands: in Groningen, in Zutphen en in Gouda. De reden is een antwoord te vinden op de vraag: “Op welke manier zou  ik zelf het liefst het vak Nederlands willen geven?”. Deze queeste wil ik delen in een...

Lees meer

Inspiratieworkshop mbo, lessons learned.

De afgelopen maanden ben ik door verschillende ROC's benaderd om een inspiratieworkshop of webinar te geven over Nederlands/ taalvaardigheid in de context van de beroepspraktijk. Vanaf 2014 is Nederlands een verplicht vak op de mbo's. Destijds zijn degelijke generieke...

Lees meer

Taalvaardig in het Beroep?

Op meerdere ROC’s wordt op dit moment gezocht naar andere manieren om Nederlands te geven. Ongemotiveerde studenten en hun matige taalvaardigheid zijn de aanleiding. Sommige opleidingen kiezen voor Nederlands in een hybride leeromgeving, om echt in de praktijk te leren. Dit doen zij in samenwerking met opdrachtgevers uit het werkveld.

Bij andere opleidingen gaan de docenten Nederlands met vakdocenten inventariseren welke onderdelen van taalvaardigheid belangrijk zijn in het beroep. Welke taalhandelingen en taalproducten moeten ze in de vingers krijgen? Er zijn ook opleidingen die vooral focussen op de doorstroom naar op het hbo. Andere ROC’s kiezen voor integratie met het vak Burgerschap, bijvoorbeeld wanneer er in het eerste jaar veel verloop is onder de studenten.

Er is niet één manier de beste om Nederlands te geven op het mbo. Betekenisvol en inspirerend taalonderwijs valt of staat met de visie van de opleiding, de wil en de mogelijkheden van de generieke en de vakdocenten.

In het kwadrant ‘Vormen van Nederlands in het mbo’ staan de verschillende manieren van lesgeven die op dit moment voorkomen bij ROC’s in Nederland. In de blogs hieronder staat uitgelegd hoe Maatwerk generiek (2), Klassikaal geïntegreerd (3) en Beroepsgericht taalonderwijs (4) in de praktijk te realiseren zijn.