Inspiratieworkshop

Taalvaardig in het Beroep
door Lilian Boonstra

Blogs mbo

Nederlands in het mbo

Blogs vo

Nederlands in het vo

Recente blogs:

Is de tijd rijp voor een leerlijn Luisteren?

De nieuwe kerndoelen Nederlands VO zijn er! Ik ben er blij mee: er is naast aandacht voor inhoud, ook voor het proces en de context van taal. Ik denk dat hiermee taalonderwijs betekenisvoller en motiverender kan worden voor de leerlingen. Luistervaardigheid blijkt...

Lees meer

FAQ’s bij de workshop Taalvaardig in het beroep

Hoe kun je taallessen meer laten aansluiten bij de beroepsvakken/ meer en beter richten op de taal die ze nodig hebben in hun beroep en in de maatschappij? Hoe integreer ik de beroepspraktijk bij de generieke vakken? Hoe neem je collega’s mee in het taalonderwijs? Wat...

Lees meer

Taalvaardig in het Beroep?

Op meerdere ROC’s wordt op dit moment gezocht naar andere manieren om Nederlands te geven. Ongemotiveerde studenten en hun matige taalvaardigheid zijn de aanleiding. Sommige opleidingen kiezen voor Nederlands in een hybride leeromgeving, om echt in de praktijk te leren. Dit doen zij in samenwerking met opdrachtgevers uit het werkveld.

Bij andere opleidingen gaan de docenten Nederlands met vakdocenten inventariseren welke onderdelen van taalvaardigheid belangrijk zijn in het beroep. Welke taalhandelingen en taalproducten moeten ze in de vingers krijgen? Er zijn ook opleidingen die vooral focussen op de doorstroom naar op het hbo. Andere ROC’s kiezen voor integratie met het vak Burgerschap, bijvoorbeeld wanneer er in het eerste jaar veel verloop is onder de studenten.

Er is niet één manier de beste om Nederlands te geven op het mbo. Betekenisvol en inspirerend taalonderwijs valt of staat met de visie van de opleiding, de wil en de mogelijkheden van de generieke en de vakdocenten.

In het kwadrant ‘Vormen van Nederlands in het mbo’ staan de verschillende manieren van lesgeven die op dit moment voorkomen bij ROC’s in Nederland. In de blogs hieronder staat uitgelegd hoe Maatwerk generiek (2), Klassikaal geïntegreerd (3) en Beroepsgericht taalonderwijs (4) in de praktijk te realiseren zijn.