Hoe gemotiveerd zijn mbo-studenten bij uw opleiding voor het vak Nederlands? Leren ze bij dit vak iets waar ze in de praktijk wat aan hebben en waar ze met plezier mee aan de slag gaan?

Vanaf 2014 is Nederlands een verplicht examen voor alle mbo-studenten. De methodes die destijds voor het vak zijn ontwikkeld, zijn vooral generiek ingestoken: zo algemeen, dat iedere student zich hierin zou kunnen herkennen. Voor mbo-studenten kan een methode nuttig zijn, voor structuur en houvast. Maar in de inhoud van die methodes herkennen ze vaak niet de praktijk waar ze zelf mee te maken hebben, tijdens een stage of in praktijklessen. De transfer naar de praktijk ontbreekt. Ze leren de stof vooral om toetsen en het examen te halen.

“Leer mij een perfecte brief te schrijven aan een wethouder, zodat ik aanmerking kom voor een subsidie voor mijn project!” (Derdejaars student Sociaal Cultureel Werk, mbo4)

Behoefte van studenten

Taal te leren in de context van de praktijk kan het vak Nederlands voor mbo-studenten een stuk herkenbaarder en nuttiger maken. Wat kan studenten motiveren om met Nederlands aan de slag te gaan? Waar hebben laatstejaars studenten met taalonderwijs wat aan gehad, waaraan niet en wat hadden ze graag willen leren? Veel studenten blijken zich ervan bewust dat ze in spreektaal schrijven. Het ontbreekt ze vaak aan woordenschat om een verzorgd verslag te kunnen schrijven.

Nederlands in een hybride leeromgeving

Op meerdere ROC’s wordt op dit moment gezocht naar andere manieren om taalonderwijs te geven. Sommige opleidingen kiezen voor Nederlands in een hybride leeromgeving, in samenwerking met opdrachtgevers uit het werkveld. Bij andere opleidingen inventariseren docenten Nederlands samen met de vakdocenten welke taalhandelingen en taalproducten de studenten in de vingers moeten krijgen. Er zijn ook  opleidingen die vooral focussen op de voorbereiding op het hbo. Anderen kiezen voor integratie met het vak Burgerschap, bijvoorbeeld wanneer er veel verloop is onder de eerstejaarsstudenten. Er is niet één manier de beste. Betekenisvol en inspirerend taalvaardigheidsonderwijs valt of staat met de visie van de opleiding, de wil en de mogelijkheden van de generieke en de vakdocenten.

Inspiratieworkshop Taalvaardig in het beroep

Hoe kun je Nederlands in een mbo-opleiding zo aanbieden, dat deze meer aansluit bij de behoefte en de praktijk van de studenten? Hoe kunnen zij ervaren dat taalvaardigheid hun visitekaartje is? In een inspiratieworkshop kunnen docenten Nederlands een indruk krijgen wat de verschillende mogelijkheden zijn en hoe ze deze kunnen realiseren. Meer informatie: info@lilianboonstra.nl.