Is de tijd rijp voor een leerlijn Luisteren?

Is de tijd rijp voor een leerlijn Luisteren?

De nieuwe kerndoelen Nederlands VO zijn er! Ik ben er blij mee: er is naast aandacht voor inhoud, ook voor het proces en de context van taal. Ik denk dat hiermee taalonderwijs betekenisvoller en motiverender kan worden voor de leerlingen. Luistervaardigheid blijkt...

Taalbeschouwing in de praktijk: bezoek 1, aan het WLG

Taalbeschouwing in de praktijk: bezoek 1, aan het WLG

In november heb ik een Queeste aangekondigd. Ik ging drie scholen bezoeken, om een antwoord te vinden op de vraag wat voor docent Nederlands ik zou willen zijn. Drie docenten Nederlands, van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, de middelbare Vrijeschool te...

Op bezoek bij collega’s Nederlands VO

Op bezoek bij collega’s Nederlands VO

In november ga ik drie keer een dag meelopen met een collega Nederlands: in Groningen, in Zutphen en in Gouda. De reden is een antwoord te vinden op de vraag: “Op welke manier zou  ik zelf het liefst het vak Nederlands willen geven?”. Deze queeste wil ik delen in een...

Leesdidactiek voor jongens van vijftien?

Leesdidactiek voor jongens van vijftien?

Zou jij in je klas ook willen dat je jongens aan het lezen krijgt? ‘En de meisjes dan?’, hoor ik je zeggen. Natuurlijk wil je genderneutraal lesgeven, want dat is hoe het hoort. Toch? Heb je Het Tienerbrein van Jelle Jolles gelezen (2019)? Onderzoek wijst uit dat er...

Geef jongens geen boeken, maar verhalen!

Geef jongens geen boeken, maar verhalen!

De afgelopen week is het weer gebleken uit onderzoeken van OESO en Stichting Lezen: de leesprestaties van jongeren zijn wederom verslechterd. Dat de leesmotivatie van leerlingen al jarenlang daalt, is al bekend sinds Theo Witte...