Lilian Boonstra

Docent Nederlands,
voor plezier en betekenis in taal.

Taal is je visitiekaartje, je (professionele) identiteit, je gereedschapskist en inspiratiebron.

Als leerling, student, vakman of professional kun je er veel plezier van hebben, als je je goed kunt uitdrukken met taal. In het boek ‘Didactiek Taalbeschouwing’ komt Henk Huizenga tot de conclusie dat je het beste een taal leert door te werken met echte taal, die betekenis heeft in de context (2015). Dat is taal, die aansluit bij de werkplek, de actualiteit en de intrinsieke motivatie van de leerling en student.

Vaste tijdelijke docent

Duurzaam inzetbaar blijven, dat is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan. Dat is waarom ik zelf, na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, weer in de schoolbanken ben gaan zitten, om te leren hoe we het beste leren.  Om jongeren het plezier en het voordeel te laten ervaren van een goede beheersing van de Nederlandse taal. Ik heb de afgelopen tien jaar afwisselend op verschillende plekken gewerkt. Niet als zzp-er, maar als tijdelijke docent. In de krimpregio’s waar ik huis, wordt namelijk alleen met tijdelijke contracten gewerkt. Het voordeel hiervan is dat ik in veel keukens heb kunnen kijken en ervaring heb opgedaan in verschillende klassen met en zonder methodes, vakoverstijgend, sectieoverstijgend.  

Vo-docent

Inmiddels ben ik eerstegraads docent Nederlands (Radboud Docentenacademie, 2020). Van oorsprong ben ik Neerlandica; ik heb Nederlands en Communicatiekunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen vijf jaar heb ik als invaldocent gewerkt op het Ludgercollege, het Bataafs Lyceum, het Vecht-College en het Almende College.  Mijn leerlingen gaven aan dat ze Nederlands een heel saai vak vinden: oninteressante stof met weinig uitdagende opdrachten. In november 2022 heb ik daarom een queeste gemaakt langs drie scholen om te ervaren hoe het anders kan. Vervolgens ben ik door één van deze scholen gevraagd om een half jaar te komen invallen. Dat heb ik met veel plezier gedaan, op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Momenteel werk ik bij het Parcival College in Groningen, een vrije school. Weer terug in het Noorden, naar mijn roots.

Mbo-docent

Van 2015 tot 2020 jaar heb ik met veel plezier gewerkt als tweedegraads docent in het mbo, bij het Graafschap College, ROC van Twente en RijnIJssel (mbo 1, 2, 3 en 4). Deze ervaring en mijn visie op taalonderwijs voor de toekomst deel ik bijvoorbeeld als freelancer/ vrijwilliger met een inspiratieworkshop Taalvaardig in het beroep. Inmiddels heb ik bij verschillende ROC’s, sectoren en opleidingen workshops mogen verzorgen, zoals bij ROC Dordrecht, ROC Friese Poort, Aventus Z&W, Sectordag Techniek van ROC Friese Poort, Aventus Retail en de taal- en rekenconferentie van de mbo-raad. 

Van spreektaal naar vaktaal
Negen jaar geleden heb ik besloten om de tweedegraads docentenopleiding aan de HAN te volgen, om jonge mensen een goede basis van taalvaardigheid te geven, gebruik makend van mijn kennis van bedrijfsculturen en klantenprofielen. Tijdens mijn studie heb ik kennisgemaakt met het vak Taalbeschouwing, waarin gewerkt wordt met echte taal en echte opdrachten. Deze blijken het meest motiverend, met het hoogste leerrendement. Een hybride leeromgeving biedt die echte context om met echte taal en echte opdrachten aan de slag te gaan. De ervaringen die ik hiermee heb opgedaan, heb ik gedeeld in publicaties en via mijn blogs op deze site.

Realisatieadvies
Voorafgaand aan mijn docentschap heb ik tien jaar als adviseur bij CPS en Kennisnet gewerkt. Vervolgens heb ik als zzp’er schoolorganisaties begeleid bij het verwoorden en realiseren van hun visie, op basis van betekenis en identiteit: Hogeschool PABO Leiden, Vrijeschool PABO, Avans Deeltijdacademie, ROC West-Brabant, en basisscholen (gereformeerd, protestants-christelijk, katholiek, openbaar, islamitisch). Daarvoor heb ik tien jaar als implementatie- consultant in het bedrijfsleven gewerkt, bij Pink Elephant en PentaScope.

De kennis van deze context -hoe taal werkt in de praktijk- neem ik mee in de klas.