Welke vorm van Nederlands in het mbo is de beste? Op basis van ondermeer Didactiek Taalbeschouwing (2015, Huizinga, H.), blijkt dat kwadrant 4  bij het leren van een beroep het meeste aansluit bij de randvoorwaarden om taal te leren: door te werken met échte taal, in een rijke context, aansluitend bij de actualiteit, de belevingswereld, de intrinsieke motivatie en de zone van naaste ontwikkeling van de student.